Close
Sorğu göndər

Datacard MX2100 Card Issuance System

Datacard MX2100 sisteminin ümumi dəyərinin modulların ayrılıqda qiymətlərinin toplumu kimi hesablanması və sistemin geniş imkanları sizi bəzi çətin qərarlarla üz-üzə qoya bilər. Amma siz qısamüddətli qənaətdən ötrü uzunmüddətli gəlirdən imtina etməməlisiniz. Bu gün MX2100 sisteminin sizin ehtiyaclarınızı ödəyəcək konfiqurasiyada sifariş edin və sabah, kart buraxılışına tələbat artdıqda, yeni modullar alıb MX2100 sisteminə əlavə edin və maşının imkanlarını artırın.
Texniki göstəricilər cədvəliSorğu göndər
Texniki göstəricilər:Rataed speed up to 1200 cph, Microsoft Windows 7 Ultimate operating system, up to 550 cards input/output capacity, maximum configuration - 9 modules (not including input, output, cleaning modules), color and monochrome graphics printing, embossing and dual indenting, cardGuard lamination, topping, dual combination contact/contactless smart card personalization and magstripe encoding, bar code scaner,